Wegenbouw

Oudenaarde_M_V_Parmastraat_panorama

Reeds van bij de oprichting heeft Jozef Vanden Buverie & Co zich toegelegd op allerlei wegenwerken. Gaande van het aanleggen van nieuwe wegen tot het herstellen of aanpassen van bestaande wegen.

Wij kunnen dan ook instaan voor alle onderdelen van de wegenbouw:

  • Voorbereidende grondwerken
  • Plaatsen van rioleringsbuizen, inspectieputten en huisaansluitingen
  • Plaatsen van de onderfunderingen met de gewenste druksterkte
  • Plaatsen van lijnvormige elementen zoals boordstenen en greppels in prefab-elementen of met onze glijbekistingsmachine
  • Uitvoeren van het wegdek in asfalt, beton, klinkers (al dan niet waterdoorlatend), kasseien, …
  • Aanleggen van de voetpaden
  • Afwerking met straatmeubilair, verkeersborden en groenzones