Over Jozef Vanden Buverie & Co

Jozef Vanden Buverie & Co is een Westvlaamse KMO die voornamelijk actief is in de wegenbouw, stortbeton en de recylage van bouw-en sloopafval.

In opdracht van steden en gemeenten realiseren wij allerlei riolerings- en wegenwerken. Dit kan gaan van herstellingen aan bestaande wegen, over het volledig vernieuwen van wegen met aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, tot de aanleg van volledig nieuwe wegen.

Daarnaast werken wij ook veel in opdracht van projectontwikkelaars en realiseren wij samen met hen zowel totaalprojecten als deelopdrachten. Deze projecten kunnen naast afbraak- en grondwerken ook riolerings- en wegenwerken omvatten. Ook de aanleg van voetpaden, opritten en groenzones kunnen wij uitvoeren.

Hiervoor beschikt onze firma over een team van een zestigtal vakbekwame medewerkers en een uitgebreid, modern machinepark voorzien van de nieuwste technologieën zoals GPS-sturing.

Sinds een vijftiental jaren hebben wij ook een eigen betoncentrale waar stortbeton kan afgehaald worden en van waaruit wij ook beton leveren met eigen mixers en betonpomp.

Bij de betoncentrale is ook onze breekwerf gelegen, waar wij puin en bouw- en sloopafval inzamelen en ter plaatse recycleren voor hergebruik. Dit volledig volgens de COPRO-normen.

Lees meer