Varsenare – Zeeweg

Buitenaanleg aan een nieuwe woning

  • Rooien van hagen en opbreken van boordstenen
  • Opvoeren teelaarde + nivelleren terrein
  • Plaatsen van drainage
  • Plaatsen van verharding met kasseien en grasdallen
  • Realiseren van een dolomietpad
  • Inzaaien van gras