Vichte – VK Nieuwstraat

Riolerings- en wegenwerken t.b.v. een nieuwe verkaveling op de hoek van de Nieuwstraat en de Driesstraat in Vichte in opdracht van TYBO

  • Opbreken van verhardingen en afsluitingen
  • Grondwerken
  • Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten
  • Aanleggen van draieringen en bouwen van een infiltratiebekken met noodoverloop
  • Aanleggen van rijwegverhardingen, straatgoten en trottoirbanden
  • Realiseren van huisaansluitingen en bestraten van voetpaden
  • Plaatsen van signalisatie en wegmarkeringen
  • Beplanting en grasbezaaiing