Sint-Eloois-Vijve – Emiel Clausstraat

Uitrustingswerken t.b.v. de verkaveling in de Emiel Clausstraat, in opdracht van MATEXI

  • Uitvoeren van de nodige grondwerken en zeven van de uitgegraven bodem
  • Bouwen van rioolleidingen en inspectieputten met toebehoren
  • Aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen en plaatsen van trottoirbanden
  • Aanleggen van watergreppels, plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de aansluiting op de riolering
  • Aanleggen van bitumineuze verhardingen
  • Herplaatsen van signalisatiepalen en -tekens