Oostrozebeke – VK Ettingen

Riolerings- en wegeniswerken voor de verkaveling in Ettingen te Oostrozebeke, in opdracht van de VMSW

  • Uitvoeren van de nodige opbraakwerken en rooien van de nog aanwezige boombeplantingen en struiken
  • Grondverzet voor de aanleg van een open bufferbekken, de rioleringen en de wegenis
  • Leveren en plaatsen van gresbuizen, betonbuizen en inspectieputten voor de nieuwe riolering
  • Aansluiten van de nieuwe RWA-riolering op de Mandel d.m.v. een kopmuur met schanskorven
  • Leveren en plaatsen van prefab kantstroken en boordstenen
  • Leveren en plaatsen van asfaltverharding (top- en onderlaag) + uitvoeren van herstellingen aan de bestaande rijweg
  • Leveren en plaatsen van betonstraatstenen (rijweg, voetpaden, opritten, fietspad…)
  • Uitvoeren van groenaanlegwerken
  • Leveren en plaatsen van anti-parkeerpalen, speeltoestellen, zitbanken, …