Recyclage

Kleemann puinbreker met geïntegreerde zeefAls OVAM-erkend inzamelaar van afvalstoffen, hebben wij ook een eigen breekwerf voor stockage en recyclage.

Daar verwerken wij zowel afbraakmateriaal van onze eigen afbraak- en wegeniswerken als materialen die door derden aangeleverd wordt.

Onze puinbreker verwerkt het aangevoerde puin en stenen, door dit te breken en te sorteren in verschillende fracties die kunnen hergebruikt worden of als zuivere afvalstof kunnen afgevoerd worden. Zo worden de ingezamelde “afvalstoffen” maximaal gevaloriseerd.

Verschillende materialen worden op deze manier verwerkt tot COPRO-gekeurde secundaire grondstoffen die verkocht worden of die hergebruikt worden in onze wegeniswerken.

Finlay zeefmachine op rupsenAangevoerde grond met stenen verwerken wij eerst met onze zeefmachine. Zo  wordt de zuivere grond gerecupereerd voor hergebruik en worden de stenen gescheiden om op hun beurt, met behulp van onze puinbreker, verwerkt te worden tot grotendeels herbruikbare materialen.

Restafval van grond- en wegeniswerken wordt op deze manier tot een minimum beperkt, wat het milieu ten goede komt.

Daarnaast wordt ook hout- en groenafval ingezameld. Dit wordt eventueel gehakseld en afgevoerd voor verdere verwerking in bv. biomassacentrales of composteerinstallaties.

Volgende materialen, mogen aangeleverd worden:

  • betonpuin
  • baksteenpuin
  • niet-teerhoudend asfalt
  • groenafval en A-hout

Mag niet aangeleverd worden:

  • asbestplaten of andere vormen van asbest
  • teerhoudend asfalt
  • B-hout, geïmpregneerd of geverfd hout