Grondstabilisatie

Een specialiteit van onze firma is het stabiliseren en verbeteren van drassige of slechte grond door de inmenging van kalk of cement als bindmiddel.

De voordelen hiervan zijn:

  • Vermindering van de hoeveelheid af te voeren grond
  • Vermindering van de benodigde hoeveelheid steenslag
  • Verbetering van de verdichtbaarheid en dus het draagvermogen van de grond
  • Verkorting van de uitvoeringstijd doordat sneller kan begonnen worden met het aanleggen van de wegen
  • Het is kostenbesparend

Om deze werken efficiënt uit te voeren, beschikken wij over een aantal gespecialiseerde machines. Een bindmiddelstrooier op rupsen, die de hoeveelheid kalk of cement precies kan doseren en egaal kan verspreiden over de te stabiliseren grond en een tractor op rupsen die een bodemstabiliseerder trekt om het uitgestrooide bindmiddel op de gewenste diepte in de grond in te frezen.