Bufferbekken

Aanleg van grachten en bufferbekkens

Omdat het rioleringsstelsel de afvoer van regenwater niet steeds kan slikken wordt de aanleg van bufferbekkens steeds belangrijker. Bijna elke nieuwe verkaveling of industriezone moet tegenwoordig over een bufferbekken of wadi beschikken. Onze kraanmannen, samen met onze landmeter, hebben er zich dan ook op toegelegd om deze perfect uit te voeren. De 3D GPS-sturing in de graafkranen kan de tekeningen perfect inlezen, waardoor de vorm en helling van de taluds perfect worden uitgevoerd.

Daarbij aansluitend worden ook steeds meer nieuwe grachten aangelegd of bestaande grachten in ere hersteld. De correcte uitvoering hiervan is van groot belang om een goede waterafvoer te garanderen.

Niet alleen voor de grondwerken zelf, kunt u bij ons terecht. Wij kunnen ook instaan voor de afwerking van de taluds of grachtwanden met betonnen grachtelementen, schanskorven of houten beplanking. Daarnaast maken wij ook zelf de nodige kopmuren en op maat gemaakte putten voor pompstations.