Pompmixer

Betonpomp

Wanneer beton moet geleverd worden op meer dan ca.6 m van de plaats waar wij kunnen parkeren of wanneer het beton in de hoogte moet gelost worden (bv. op gewelven), kunnen wij onze eigen pompmixer hiervoor inschakelen. Hiermee kunnen wij tot 30 m ver beton leveren.

Indien er nog verder of hoger moet gelost worden, kunnen wij beroep doen op een betonpomp.

Wanneer u niet zeker bent of er een betonpomp moet ingeschakeld worden, zijn wij graag bereid om u hierbij te adviseren. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan op het moment dat wij het beton komen leveren.

Gelieve er rekening mee te houden dat voor onze pompmixer of een betonpomp de nodige plaats dient vrijgehouden of voorzien te te worden.